Stráž nad Nisou

Stráž nad Nisou Obec Stráž nad Nisou (do roku 1946 německy Habendorf) leží na soutoku Lužické Nisy a Černé Nisy, obklopena městskými čtvrtěmi Liberce (na severu Krásnou Studánkou, na jihu Ostašovem a Růžodolem, na východě Starými Pavlovicemi a Radčicemi a na západě Machnínem). V dnešní době je úzce spjata s městem Liberec.

V obci je železniční stanice, mateřská a základní škola. Obec je také obsluhována linkami 23, 26, 28 a 30 liberecké městské hromadné dopravy a regionálními autobusovými linkami z Liberce do Chrastavy.


Historie


Přesné datum založení obce není známo, první písemná zmínka však pochází z roku 1469, kdy poprvé vystupuje jméno Habendorf. Prvními obyvateli byli nejspíše Němci z Lužice a Slezska. Kvůli pomalému rozvoji obce se další zmínka vyskytuje až v souvislosti s protireformací, kdy nový majitel frýdlantského a libereckého panství Albrecht z Valdštejna začal prosazovat náboženský mandát císaře Ferdinanda v jinak protestantském kraji.

Roku 1599 nechala svobodná paní Kateřina z Redernu postavit v obci Dům páně. Nový kostel zřejmě zaujal místo staré dřevěné modlitebny. Roku 1901 se stává farním a v roce 1878 byl hřbitov kolem něj přesunut do nedalekých polí.

Obec zaznamenala rychlý rozvoj v 2. polovině 18. století, kdy byl na východ od původní obce založen Nový Habendorf. Velký význam pro růst obce měl textilní průmysl. V obci se vystřídalo několik průmyslníků, např. Johann Georg Berger, Karl Zimmermann, Heinrich Karrer nebo Ferdinand Zedlitz. Po skončení 2. světové války zastihl početnou část sudetoněmeckých obyvatel odsun, a tak zůstala obec v roce 1946 prakticky prázdná až do nastěhování nových českých obyvatel, jejichž potomci žijí v obci dodnes.

Zajímavosti a pamětihodnosti  • Kostel sv. Kateřiny postavený roku 1599, v roce 1727 rekonstruován do barokního slohu.

  • Pomník Emericha Berty připomínající prvního padlého vojáka prusko-rakouské války roku 1866.

  • Dub Fridricha Schillera vysazený v roce 1905 při příležitosti 100. výročí úmrtí tohoto významného německého dramatika a básníka. V roce 2008 byl prohlášen památným stromem a zúčastnil se soutěže Strom roku.

  • Brána panského dvora postavená v letech 1692 - 93, dnešní podobu však získala až roku 1785.

  • Památník obětem 1. světové války ležící u vchodu na hřitov byl postaven v roce 1922 a jsou na něm jména všech 96 padlých vojáků, kteří byli odvezeni z Habendorfu.

  • Pomník Herulia se taktéž nachází na hřbitově a byl postaven členy studentského spolku Herulia na památku jeho členů, kteří zahynuli během 1. světové války.

  • Hrobka rodiny Zimmermann je další památkou nacházející se na obecním hřbitově. Byla postavena roku 1891 na podnět průmyslníka Josefa Zimmermanna.

  • Rodný dům Ferdinanda Schwarze, ve kterém se narodil jeden ze zakladatelů České strany sociálně demokratické.

  • Sousoší Loučení Ježíše s Pannou Marií, které lze nalézt na bývalé křižovatce dvou polních cest vedoucích ze Stráže nad Nisou do Radčic zhotovené na náklady Josefa Simona roku 1768.
Oficiální web: ww.straznnis.cz

adresa obecního úřadu::
Obecní úřad Stráž nad Nisou
Schwarzova 262
460 03 Stráž nad Nisou

 

---

Komentáře

 
---