Krásný Les

Krásný les (německy Schönwald) je vesnice na severu Česka, v okrese Liberec, v libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 3,5 km severovýchodně od města Frýdlantu na silnici do Jindřichovic pod Smrkem. Obec má přes 400 obyvatel, je v ní mateřská a základní škola (1. – 5. třída). Protéká jí Řasnický potok.

Krásným Lesem prochází železniční trať 039 z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem.

Obec vznikla patrně na počátku 14. století, první zmínka o ní je z roku 1346, kdy je v písemnostech míšeňského biskupství zmiňován zdejší kostel sv. Heleny. Je také uvedena jako součást frýdlantského panství v urbáři z roku 1381. Stejně jako okolní obce, byl i Krásný Les lenním statkem vlastněným v 15. a 16. století rodinou Etzelů. Roku 1574 zemřel bez potomků poslední z tohoto rodu – Wolf – a statek připadl Redernům. Obec měla úzké vztahy s Dolní Řasnicí, vsi měly společný hřbitov, u jehož zdi stávala dvojice pranýřů.

Na začátku 20. století měl Krásný Les 1095 obyvatel.

Oficiální web: www.krasny-les.cz

adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Krásný Les
Krásný Les 122
464 01 Frýdlant

 

---

Komentáře

 
---